Home

Producten     Nieuws     Ondersteuning     Verkooppunten     Shop     Contact          Français
Nieuws     Evenementen     Nieuwsarchief


SMART EDIT 8

Dit product is momenteel nog niet verkrijgbaar.

De systeemsoftware Smart Edit die zijn deugdelijkheid reeds lang heeft bewezen gaat de achtste ronde in. Smart Edit 8 bevat een hele reeks nieuwe functies en verbeteringen van het bedieningsconcept, waardoor het bewerken van uw video's nogmaals een stuk leuker wordt.


De timeline tijdens het dubben.

Voor de eerste keer kunnen Casablancagebruikers nu omschakelen van het gebruikelijke videowerk op basis van een storyboard naar een timeline-modus. Er kan op gelijk welk moment van de ene modus naar de andere worden geschakeld. 
De timeline functioneert in principe op een vergelijkbare manier als het storyboard. Er zijn uitgebreide zoomfuncties in de timeline, en er zijn onafhankelijke sporen voor inserts, overgangen en langdurige effecten en titels. De timeline kan aangeroepen worden bij het monteren, bij de effecten en bij het dubben.


Een zelf samengestelde "effectenstapel" met drie effecten.

Het is nu mogelijk zelf effecten samen te stellen door verschillende effecten met elkaar te combineren. 
Zo kunt u bijvoorbeeld een beeldcorrectie toepassen om een beeld helderder te maken en daar dan een lensflare aan toevoegen om het beeld interessanter te maken. Uiteindelijk kan het beeld dan nog antiek gemaakt worden door het film-effect toe te voegen. Deze combinatie van effecten kan dan bewaard worden in een archief, bijvoorbeeld met de naam "Mijn eigen film-effect". Deze manier van werken zal niet alleen het montagewerk versnellen, maar de beeldkwaliteit verbetert ook omdat het beeldmateriaal maar een enkele keer moet gedecomprimeerd en gecomprimeerd moet worden.

Het is nu mogelijk, alle gangbare True Type Fonts (lettertypes die naar believen groter en kleiner kunnen worden gemaakt) te importeren naar de Casablanca en op dezelfde manier te gebruiken als de eigen lettertypes van de Casablanca. Lettertypes (.ttf-bestanden) kunnen bijvoorbeeld via een USB-sleutel of een CD/DVD geïmporteerd worden.
Bovendien kunnen logobeeldbestanden met een alfakanaal (.PNG) die op een PC of een Mac werden gemaakt op gelijk welke plek en met gelijk welke afmetingen in de afgewerkte video worden verwerkt.

 
Plaatsing van timecode en logo op de afgewerkte video.

Dankzij de timecodefunctie kan er een timecode in de afgewerkte video verwerkt worden. Op deze manier kan de klant bijvoorbeeld een cassette gegeven worden met het bericht dat hij de cutter informatie moet geven over dat wat er zich bevindt ter hoogte van de opgenomen timecode.  
Het lettertype en de afmetingen en de positie van de ingemengde beelden kunnen vrij bepaald worden. Bovendien kan er ook omgeschakeld worden tussen de originele timecode (van de camera) en de interne timecode van de Casablanca.

 
Verschillende sequenties markeren en tezelfdertijd invoegen of sorteren.

De gebruiker kan nu sequenties uitkiezen en verplaatsen naar andere posities in het archief met videosequenties of het storyboard. Via een meerkeuzemogelijkheid kunt u verschillende scènes tegelijk invoegen/kopiëren/verwijderen. Dit is een goede mogelijkheid om grote projecten op te ruimen.


De sequentie "kapelle" is vooraan en achteraan ingekort.
De sequentie "ms SP" wordt van een effect voorzien
en is daarom met een "x" gemarkeerd.

Naast de bekende markering van scènes die reeds in het storyboard zijn opgenomen zijn er nu ook markeringen voor het inkorten (begin en einde) van scènes, die door de Casablanca (bijvoorbeeld voor effecten) zijn gegenereerd. Zo hebt u snel een overzicht van de videosequenties waarmee reeds is gewerkt.

Uitgekozen klankfragmenten kunnen nu samengesmolten worden tot een klankspoor. Dit gebeurt op een gelijkaardige manier als de scène-functie voor video.


De nieuwe tijdelijke opslag

De tijdelijke opslag is op vele plaatsen verbeterd en gebruikersvriendelijker gemaakt. De tijdelijke opslag blijft nu open tot alle werk is afgesloten. Er kunnen verschillende sequenties tegelijk worden aangeduid. Sequenties uit andere projecten kunnen worden gekopieerd en aangepast vanaf SD/HD-formaat. Bij een conversie van 4:3 naar HDV 16:9 kan er worden gekozen tussen Rand, Vervormen en Panorama.

Boven alle lijsten met effecten worden nu de laatst gebruikte effecten weergegeven. Op die manier hebt u snel weer toegang tot effecten opdat u ze opnieuw zou kunnen gebruiken in het project. 

Overzicht van alle nieuwigheden van de systeemsoftware Smart Edit 8 en belangrijke bijkomende inlichtingen:


Timeline-overzicht in het menu Bewerken.
 
Bewerken

• Naast het storyboard kan er ook een timelineweergave worden uitgekozen (met sporen voor video en invoegsequenties en twee sporen voor effecten). 2)
• Sequenties in de scène-opslag hebben bijkomende markeringen (IN/OUT ingekort, berekend, gemarkeerd).
• De tussentijdse opslag is volledig herwerkt (meerkeuzemogelijkheid, diverse opties, ondersteuning voor Powerkey 6), enz.).
• In de scène-opslag en het storyboard is nu direct kopiëren, sorteren, verwijderen e.d. van sequenties mogelijk.
• Er kunnen nu ook verschillende sequenties gemarkeerd worden en dan met verschillende functie geljktijdig worden bewerkt.
• In het menu Bewerken is er nu een optie Storyboard berekenen.

Effecten

• In de lijsten met effecten worden vaak gebruikte effecten automatisch bovenaan weergegeven (kan uitgeschakeld worden).
• Het afteleffect is duidelijk uitgebreid, zowel wat de functie als de kwaliteit betreft.
• Via het effect Effectenstapel kunnen verschillende effecten samengevoegd worden. Dergelijke combinatie-effecten kunnen opgeslagen worden in een archief.
• Aan het einde van langere berekeningen volgt er nu een geluidssignaal (kan uitgeschakeld worden).
• Bij het berekenen van lege videosequenties en geluidssequenties zijn er voorinstellingen voor vaste duurtijden.

Image-Pool

• Er kunnen nu tot 60 eigen beelden worden gebruikt (in plaats van 18 totnogtoe).
• Bij het verwijderen van eigen beelden kan het gewenste beeld gewoon uit de videosequentie worden gekozen.
• Bij het inkleuren wordt er een voorbeeld weergegeven. U kunt omschakelen tussen het voorbeeld en het oorspronkelijke beeld.
• De preview in de Image-Pool geeft ook de transparantie van de beelden weer.
• De preview houdt nu rekening met de correcte beeldverhoudingen (4:3 / 16:9).
• HD-maskers en animaties worden nu ook ondersteund. 5)

Audio

• Er worden zijn verschillende effecten toegevoegd voor klankverbetering en geluidverwerking: wegwerken van klikken en ruis, equalizer, klankprofiel, klankregeling, geluidssterkte en mengen.
• Verschillende klanksporen kunnen nu samengevoegd worden en synchroon in een nieuw klankspoor opgeslagen worden.
• Het mengen van klanken is nu gelijkmatiger.

Klaarmaken

• DVD-Arabesk wordt nu direct gestart vanuit het hoofdmenu en Ksebara vanuit de functie "Bewerken-Nieuw".
• Bij Klaarmaken kunt u uw eigen logo importeren en op het beeld leggen.
• Tijdcodes, datum en uur kunnen over het beeld gelegd worden bij Klaarmaken.

Verscheidene

• Vanaf nu kunnen lettertypes voor titels, DVD-Arabesk en dergelijke geïmporteerd worden.
• Voor de beeldschermkleuren is er een archief met vooraf gemaakte voorbeelden waarin u uw eigen instellingen kunt opslaan.
• De geluidssterkte voor de weergave kan nu ingesteld worden bij de systeeminstellingen. 4)
• De bediening via het toetstenbord is op vele vlakken uitgebreid: nieuwe functies, tussentijdse opslag, schuifregelaars terugzetten, enz. 6)
• De beeldgrootte van een project kan nu ook "volledig" worden gebruikt wanneer u over echt randloos beeldmaterial beschikt.

Naast de opgesomde elementen zijn er natuurlijk ook heel wat kleinere foutjes en schoonheidsfoutjes opgelost en verbeteringen aangebracht die hier niet allemaal afzonderlijk zijn opgesomd.


1) Toestand van 23 september 2008. Veranderingen en vergissingen voorbehouden
2) Weergave kan alleen met beeldschermmodi met hogere resoluties (VGA)
3) Niet in HDV
4) Afhankelijk van de hardware
5) Uitsluitend in combinatie met toekomstige uitbreidingen
6) Uitsluitend met de (optionele) Powerkey-optie
Laatst bijgewerkt op:
Vrijdag 10 oktober 2008
© 2008 MacroSystem Benelux
Imprint