Home

Producten     Nieuws     Ondersteuning     Verkooppunten     Shop     Contact          Français
Actuele producten     ProductarchiefArabesk 5

Dit is de nieuwe standaard voor het maken van Blu-rayschijven en DVD-schijven met de montagesoftware Bogart SE.

Ontwerp menu's voor Blu-rayschijven, volledig geïndividualiseerd en in volle HD-resolutie. Met 50 nieuwe afbeeldingen voor achtergronden (1920x1080 pixels / 16:9) en vele nieuwe hogeresolutieafbeeldingen voor knoppen vindt u een passend motief voor alle thema's.

Hier een klein overzicht op verschillende gebieden:

Assistent
Er staat een assistent ter beschikking waarmee u snel een DVD of Blu-ray met een passend menu kunt realiseren. Met behulp van deze assistent kunt u met slechts enkele eenvoudige handelingen alle vereiste stappen zetten.
 • U kunt naar keuze gebruik maken van de eenvoudige assistent met beperkte mogelijkheden of van de omvangrijkere manuele menu-ontwerper met alle functies
 • Keuze uit verschillende films
 • Hoofdstukken en hoofdstukmenu's ontwerpen
 • Keuze van beeldkwaliteit en beeldverhoudingen
 • Vrije keuze van ontwerp en sjablonen voor hoofdmenu en hoofdstukmenu
 • Vrije keuze van achtergronden voor het hoofdmenu (sjabloon, patroon, scènebeeld)
 • Na het afwerken van de assistent kunt u ook nog manueel wijzigingen aanbrengen


Menu-ontwerp
 • Afhankelijk van het project kunnen menu's ontworpen worden in de formaten 4:3 of anamorf 16:9
 • De afmetingen van de beeldjes kunnen gekozen worden uit drie vooraf ingestelde waarden, en ze kunnen ook vrij bepaald worden
 • Bewegende scènes kunnen ook gebruikt worden als scène-afbeeldingen voor DVD's
 • In plaats van scène-afbeeldingen kunnen ook objecten uit de image-pool gebruikt worden (knoppen, pijlen...)
 • Teksten kunnen vrij gepositioneerd worden (relatief ten opzichte van de beeldjes), kunnen verschillende regels beslaan en kunnen voorzien worden van een onscherpe schaduw
 • Naast de titeltekst kan er nog een willekeurig aantal tekstvelden met verschillende attributen toegevoegd worden
 • Beeldjes en teksten kunnen door direct aanklikken verschoven worden. Hun afmetingen kunnen zo ook aangepast worden. Hierbij worden de echte afmetingen en positie opgenomen. Er kan een raster gebruikt worden om de positionering makkelijker te maken.
 • Alle beeldjes kunnen geselecteerd worden vanop een willekeurige positie in de scène
 • Van achtergrondbeelden en -scènes kan de helderheid, het contrast en de kleurverzadiging aangepast worden
 • Om knoppen te markeren kunt u gebruik maken van een rand, onderstreping, vlak en tekst
 • Veranderingen die aan een knop aangebracht worden, gelden naar keuze voor een of voor alle. Hierdoor is een afzonderlijke vormgeving zo eenvoudig mogelijk, net als een drastische verandering aan het gehele menu-ontwerp.

Hoofdstukmenu's
Bijna alle mogelijkheden van het hoofdmenu kunnen ook toegepast worden in de hoofdstukmenu's. Er zijn ook nog de volgende mogelijkheden:
 • Er kan een knop ingevoegd worden om naar het hoofdmenu te gaan
 • Hoofdstukmenu's bij video-DVD's ondersteunen bewegende scènebeeldjes en een bewegende achtergrond met geluid.
 • Er kunnen naar keuze 4 tot 9 hoofdstukken per scherm opgenomen worden
 • De afzonderlijke schermen kunnen samen of individueel vormgegeven worden (inclusief titel)
 • De hoofdstukken kunnen naar keuze aangeduid worden met de naam van de scène of met een automatische nummering
 • De knoppen om van hoofdstukscherm te veranderen kunnen afzonderlijk vormgegeven en gepositioneerd worden
 • Optioneel kunnen er om de 5 of 10 minuten automatische hoofdstukaanduidingen ingevoegd worden


Diversen
 • Films worden niet berekend bij het invoegen, maar pas op het einde wanneer alle films toegevoegd zijn en de menu's volledig ontworpen zijn. Alles wordt dan in een keer berekend en nadien op DVD of BD gebrand.
 • Arabesk ondersteunt ook verschillende standpunten bij video-DVD's (multi-angle). Bij gebruik van correct voorbereide projecten kunt u een DVD maken waarbij men bij het afspelen naar verschillende posities kan overschakelen - het product QuadCam is hier bij uitstek voor geschikt, maar het is geen vereiste.
 • In de image-pool zijn meer dan 50 symbolen meegeleverd voor de vormgeving van knoppen (pijlen, randen...)
 • Er worden talrijke volledig vormgegeven hoofd- en hoofdstukmenu's meegeleverd die als sjabloon gebruikt kunnen worden en zo over te nemen of naar wens te wijzigen zijn
 • Menu's die u zelf ontworpen hebt, kunnen opgeslagen worden in het archief om dan later opnieuw gebruikt te worden
 • Vanuit het hoofdmenu kunnen er nu tot 9 en met bijkomende knoppen zelfs tot 17 films gestart worden. In totaal kunt u tot 99 films branden op een DVD/BD.
 • U kunt kiezen of elke film afzonderlijk afgespeeld moet worden of allemaal na elkaar. U kunt bovendien ook kiezen voor "eindeloos afspelen" van alle films. (functie afhankelijk van het afspeelapparaat)
 • Ondersteuning voor twee-monitor-modus (VGA + video)
 • Als referentie voor het weergeven van de opslagruimte kan er gekozen worden tussen CD, DVD, DVD-DL en BD (afhankelijk van de optische brander)
 • De brandsnelheid kan nu grotendeels vrij ingesteld worden
 • Een functie voor informatie over het opslagmedium verstrekt informatie over de ingevoerde CD/DVD/BD 


 Productgegevens   
 
-Actuele versie:
Arabesk 5.4a (vanaf Bogart 4.3) Arabesk 5.0a (tot Bogart 4.1g)

-Verouderde versies:
Arabesk 4.24a (vanaf Bogart 4.3) Arabesk 4.13 (tot Bogart 4.1g)

-Download:
CD-image (handleiding - Duits)
V5.4a USB-Installatie
V5.0a USB-Installatie
V4.24a USB-Installatie
(handleiding - Duits)

-Handleiding:
Arabesk 5 - PDF-download (Duits)
Arabesk 4 - PDF-download (Duits, Engels)

-Info:
Compatibiliteit en brandsnelheid testen van onbeschreven schijven (Duits)
Na de installatie van Arabesk 5.4a moet het systeem opnieuw gestart worden. Dit gebeurt automatisch na het verlaten van de productrequester. Na de installatie van Arabesk 5.4a moet u het menu "Product installeren" beëindigen.


Laatst bijgewerkt op:
Vrijdag 8 juni 2012
© 2012 MacroSystem Benelux
Imprint